Quà tặng cuộc sống

Xem thêm

Tâm thế nào tướng thế ấy…

Mọi người vẫn thường nghĩ “tướng mạo do trời sinh”. Nhưng có một điều mà không phải ai cũng biết đó là tướng mạo cũng do tâm tính tạo nên. …